LETNÍ LEKCE - INTELIGENTNÍ JÓGA S TEREZOU

ON LINE LEKCE NA YOUTUBE - SPUŠTĚNO

NAJDĚTE SI SVOU LEKCI ZDE: www.youtube.com/channel/UC5VLRaLsm196E5qW23FyxPg

PRO AKTUÁLNÍ INFO O NOVÝCH LEKCÍCH KLIKNĚTE NA IKONKU: ODEBÍRAT


POHYBOVNÍK 

strom pohybu pro život jaký je

Studio Prana Vás zve k sebepéči v pohybu i relaxaci 

Dnešní doba jako příležitost k větší všímavosti, plynutí s tím co je, dynamické rovnováze, jednoduchosti, jasnosti záměru, kontaktu se svou vnitřní krajinou, naladění se na pulzaci nádechu a výdechu naší bytosti celé přírody.

Zveme Vás k lekcím v podobách jemných i dynamických, jež podporují výše zmíněné a nabízejí prostor k sebepéči a spojení se se svými zdroji na vlně dechu a pohybu.

JÓGA, PILÁTES, ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A DALŠÍ....

LEKTORKY: Tereza, Lucka, Jana

"Tělo strukturuje samo sebe při vědomí účelu, jemuž slouží, předjímá svůj tvar - tvar pro práci, tvar k boji, tvar k cítění, stejně jako tvar k milování"

Victor E. Von Gebsattel


otevřít se světu

STUDIO PRANA  - INSPIRACE POHYBEM


How you think affects how you move.

And how well you move affects how well you live.

Způsob jakým myslíš, ovlivňuje to, jak se pohybuješ .
a to jak se pohybuješ určuje, jak dobrý život vedeš.


Pohyb nám pomáhá rozšiřovat hranice našeho světa, ochutnávat jej, zakoušet, učit se a radovat se z něj. Máme však tendenci oblékat si železnou košili zvyku a upevňovat se tak v určité pevné struktuře sebe-užívání se. Hledáme tzv. jistotu a ochuzujeme se tak o nové nekonečné možnosti našeho potenciálu. Tato rigidita se zrcadlí nejen v těle, ale také na emoční a mentální úrovni. Práce s tělem a pohybem je jeden z možných a velmi dobře uchopitelných způsobů jak rozbourávat rigidní vzorce, které nám brání prožívat větší radost ze života.

Proč vždy jen kaluže obcházet, když je tolik jiných možností..........


STUDIO NABÍZÍ BAREVNOU PALETU LEKCÍ, KURZŮ, PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ

V POHYBU K SOBĚ MÁME BLÍŽE....JE ESENCÍ NAŠÍ EXISTENCE

vnímat svůj střed