JSME POHYBEM

KURZY  A WORKSHOPY OD ZÁŘÍ

POHYBY ŽIVOTA S ELLYNNE SKOVE


Projdeme všemi vývojovými pohyby, od početí až do vzpřímeného postoje. Vrátíme se k tomu, co jsme v těchto stádiích prožívali, budeme mít šanci to lépe rozpoznat a zpracovat. Prohloubit vědomí sebe sama v pohybu. Budeme hledat způsob, jak různé druhy pohybu využít v odborné praxi. Budeme se hodně hýbat a prakticky zkoumat. 

AKTUÁLNÍ INFO: www.facebook.com/events/169941558567057

"Tělo strukturuje samo sebe při vědomí účelu, jemuž slouží, předjímá svůj tvar - tvar pro práci, tvar k boji, tvar k cítění, stejně jako tvar k milování"

Victor E. Von Gebsattel


otevřít se světu

STUDIO PRANA  - INSPIRACE POHYBEM


How you think affects how you move.

And how well you move affects how well you live.

Způsob jakým myslíš, ovlivňuje to, jak se pohybuješ .
a to jak se pohybuješ určuje, jak dobrý život vedeš.


Pohyb nám pomáhá rozšiřovat hranice našeho světa, ochutnávat jej, zakoušet, učit se a radovat se z něj. Máme však tendenci oblékat si železnou košili zvyku a upevňovat se tak v určité pevné struktuře sebe-užívání se. Hledáme tzv. jistotu a ochuzujeme se tak o nové nekonečné možnosti našeho potenciálu. Tato rigidita se zrcadlí nejen v těle, ale také na emoční a mentální úrovni. Práce s tělem a pohybem je jeden z možných a velmi dobře uchopitelných způsobů jak rozbourávat rigidní vzorce, které nám brání prožívat větší radost ze života.

Proč vždy jen kaluže obcházet, když je tolik jiných možností..........


STUDIO NABÍZÍ BAREVNOU PALETU LEKCÍ, KURZŮ, PŘEDNÁŠEK A WORKSHOPŮ

V POHYBU K SOBĚ MÁME BLÍŽE....JE ESENCÍ NAŠÍ EXISTENCE

vnímat svůj střed