KURZ JÓGY - PRINCIPY POHYBU

CELKEM 12 LEKCÍ

Tento kurz je určen pro úplné začátečníky i pro lidi, kteří již jógu praktikují, ale touží si osvojit určité pohybové principy, které jim pomohou jejich dosavadní praxi obohatit o hlubší poznání inteligentní práce s tělem, tak aby ásany, nebyly jen drženy v určité formě silou povrchových svalů, ale aby se projevily jaksi zevnitř, s větší lehkostí a efektivitou. Náplň kurzu propojuje poznatky získané spojením jógy, jógové terapie a moderních fyzioterapeutických a bodyworkových metod

Budeme pracovat s pohybovou soustavou jako jedním propojeným systémem (tensegrity model), budeme stavět na základních pohybových vzorcích a rozvíjet propriocepci a vědomý pohyb stavěný na určitém záměru a představě, která pomáhá rozvíjet různé kvality pohybu. Budeme zkoumat význam osy, opory a směru pohybu, vnímat propojenost stability a mobility, svalové řetězce a rozložení reaktivních sil, efektivní využití gravitace. Uvědomíme si význam dechu - souvislosti s držením těla, fáze dechu a jejich vliv na pohyb, vyzkoušíme si dechové techniky a pránájámu. Zakusíme také propojenost "emoce a pohyb" - vliv emočního nastavení na držení a tvar těla, emoce jako spouštěč pohybu, záměr a představa jako nástroje pro ovlivnění svalové souhry. To vše srozumitelně a v souvislostech s tradičními jógovými technikami práce s fyzickým tělem a s běžným pohybem a držením těla.

900,00 Kč