vyberte si....

REZERVACE LEKCÍ: sms na tel:606819531 nebo email: info@studioprana.cz

POPIS LEKCÍ:

WAKE UP YOGA - RANNÍ JÓGA

Ranní cvičení je účinný způsob, jak si nastavit tělo i duši na den, do kterého jste se právě probudili. Stačí se podívat na své domácí zvířecí mazlíčky, jak přirozené je pro ně se ráno protáhnou...ne náhodou jsou některé pozice sestavy pozdravu slunci (Surya namaskara) pojmenovány termíny jako "pes obrácený hlavou dolů" pes obrácený hlavou vzhůru. Při ranním cvičení jógy máte lehkou mysl nezatěžkanou starostmi celého dne. Lekce je určena pro všechny, kdo se chtějí naučit pozdrav slunci i další jógové ásany vhodné na ráno, pro ty, kteří se chtějí po ránu protáhnout a sami doma se k tomu "nedostanou". Součástí hodin jsou různé jógové techniky, prohlubování dechu a soustředěnější vnímání Vašich svalů, šlach, kloubů a páteře. Cvičení jógy ráno přináší blahodárné účinky, které budete pociťovat celý den 

LUNCH FLOW YOGA - OBĚDOVÁ PAUZA S JÓGOU

Možná také máte pocit, že by jste se potřebovali v poledne po prosezených hodinách spíše osvěžit, restartovat a vyživit dechem a pohybem, než zatížit žaludek tučným pokrmem, který vás utlumí na několik hodin. Tato lekce je v rytmu flow - jednotlivé pozice na sebe přirozeně a plynule navazují, občas jsou propojeny malou vinyasou - plynulý přechod mezi pozicemi přes sekvenci Pozdravu slunci tak, aby tělo zůstalo prokrvené a prohřáté. Relaxace na začátku i na konci Vám poskytne zklidnění i příliv nové energie. Velký důraz je kladen na správné dýchání a vnímavost k vlastnímu tělu. Celou lekci se jenom necháte unášet na vlnách pohybu, který je tak samozřejmý a přirozený jako příliv a odliv. Na konci lekce se můžete osvěžit také mísou s ovocem a v případě zájmu zajistíme zdravý lunch box s sebou.

ROLLER YOGALATES - JÓGA A PILÁTES NA VÁLCI

Kombinuje tisíciletími prověřenou jógu a desetiletí oblíbený Pilates. Jogalates se zaměřuje na posílení středu těla, zlepšení stability bederní páteře a dosažení pružného, ale zároveň silného těla. Na lekci se využívá válců jednak pro hlubokou kompresi fasciální sítě, která pomáhá uvolnit svalové ztuhlosti, zkrácenosti, tzv. svalové uzlů, které se vyvíjejí v průběhu času, dále také pro zvyšování mobility a procvičování hlubokého stabilizačního systému. Uvnitř svého těla tak probudíte tzv. centrum síly - skupinu hluboko uložených břišních a zádových svalů, jejichž souhra nese odpovědnost za stabilizaci páteře, ale také za harmonický rozvoj postavy a efektivitu pohybu. To je důležité především proto, že na tyto svaly neplatí běžná silová cvičení.

MEDICAL PILATES - ZDRAVOTNÍ PILÁTES

Toto cvičení v sobě spojuje nejnovější fyzioterapeutické techniky a cvičení pilates. Tak se z klasického pojetí této metody stává terapeutický, léčebný prostředek. Medical pilates je tak vhodným doplňkem fyzioterapie, zvláště pak u chronických bolestivých stavů pohybového aparátu.

DEVELOPMENTAL MOVEMENT YOGA - JÓGA V KONTEXTU VÝVOJOVÝCH POZIC

Lekce je vhodná pro začátečníky nebo již praktikující, kteří se ale chtějí podívat na jógu z hlediska vývojových pohybových vzorců. Je určitá esenciální principiálně zdravá matrice uspořádání struktury a pohybu našeho těla, která nám dává tu základní bázi, kterou máme všichni společnou, z té se pak dál vyvíjíme ke svým individuálním zvláštnostem. Na těchto základech tedy stavíme další více či méně stabilní a funkční vzorce podle způsobu a potřeb našeho života. Lekce je velmi ovlivněna přístupem Body-Mind Centering®, celoživotní prací Bonnie Bainbridge Cohen, zejména jejím chápáním a prací s lidskými vývojovými pohyby. Když se podíváme na mnohé pozice v józe, zdá se, že inspirace pohybem dětí během prvního roku života je naprosto zjevná. Vnímáním jógových ásan a pranajámy skrz úhel pohledu vývojové kineziologie si můžeme všimnout, že jsou u lidí často základní vzorce určitým způsobem inhibovány, nebo nedostatečně rozvinuty. Jako dospělí jedinci můžeme znovu oslovit tuto principiálně zdravou pohybovou bázi základních neurologických vzorců, a tak zvaně převzorcovat náš naučený neefektivní pohyb, který jsme na sebe navrstvili v průběhu životní historie a který vyvádí naše tělo mimo přirozenou rovnováhu. Oslovením těchto inteligentních pohybových základů začneme rozpouštět nánosy naší individuální osobní historie. Jako příměr bych použila oceán: buď se můžeme snažit urovnávat vlnky na hladině, což je v pravdě sisyfovská práce nebo můžeme aktivovat obrovskou sílu, která je ukrytá pod hladinou. 

FASCIAL YOGA - JÓGA ZAMĚŘENÁ NA POJIVOVOU TKÁŇ

Inteligentní pohybový přístup využívající principů fasciálního tréninku, který funkčně propojuje s jógou. Přebírat dogmaticky jógový systém, který vznikal v jiném kulturním kontextu a v jiné době může být velmi zavádějící. Fasciální jóga respektuje nejnovější vědecké poznatky týkající se lidského těla a pohybu a jemnou formou je integruje s jógou vhodnou pro západního člověka 21.století. Právě na základě nových poznatků o fasciích je lze uplatňovat při práci s nimi, např. trojrozměrný a aktivní strečink s mnoha změnami úhlů a směrů vedení pohybu, dále dynamické pružné impulsy nebo využití pěnových válců a míčků pro myofasciální uvolnění či stimulační techniky pro propriorecepci. Pomocí těchto prvků můžeme optimalizovat stimulaci fascií během jógové praxe.

ČTYŘI PRINCIPY FASCIÁLNÍHO TRÉNINKU, KTERÉ ZAŘAZUJEME DO F-JÓGOVÝCH LEKCÍ:

1. princip: FASCIAL STRETCHES - strečink s častými změnami úhlů a směrů a dynamický strečink se zátěží

2. princip: SENSORY REFINEMENT - naslouchání, znovu navrácení a podpora vnímání těla (propriocepce)

3. princip: REBOUND ELASTICITY - mechanismus katapultu a princip pružiny

4. princip: MYOFASCIAL RELEASE - fasciální uvolnění pomocí válců a míčků